Speerpunten in onze begeleiding zijn:

De ondersteuning vindt plaats binnen een voor uw kind veilige omgeving. Wij begeleiden bij u thuis of op school.

Studium Zeeland wil snel en flexibel zijn, de ondersteuning start indien mogelijk bij ons binnen 0 tot 6 weken. Indien van toepassing informeren wij u persoonlijk over onze actuele wachttijden, deze zijn afhankelijk van de vraag en afspraakmogelijkheden.

Mensen binnen de organisatie hebben een passie voor individuele begeleiding. Dat houdt in dat we persoonlijke aandacht en individueel maatwerk belangrijk vinden.

Ieder kind is uniek! We schrijven een plan op maat, afgestemd op het kind, met al zijn kwaliteiten en uitdagingen.

We gaan juist uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen/jongeren i.p.v. de onmogelijkheden.

We werken eraan om het kind meer zelfvertrouwen te geven.

Afhankelijk van de beschikking of uw budget spreken we een kort- of langlopend traject af.

Ieder kind is uniek. Daarom schrijven wij voor ieder kind een plan op maat. Geen kind met bv. AD(H)D, autisme, of bijvoorbeeld met  rekenproblemen, leesproblemen, spellingsproblemen, dyslexie of bv. dyscalculie is immers hetzelfde.

Contact met de ouders/verzorgers en andere betrokken (zoals school of behandelaars) is van groot belang. D.m.v. regelmatige evaluaties proberen we kwaliteit te waarborgen en duidelijkheid te verschaffen. Heldere en open communicatie staat hierbij voorop.

De zorg die Studium Zeeland biedt kan ook in de schoolvakantie plaats vinden, de tijden en dagen gaan in overleg met u en de begeleider.

Voor verwijzers jeugdhulp

https://www.studiumzeeland.nl/verwijzers/