Werkwijze

Speerpunten in onze begeleiding zijn, onze werkwijze:

 

  • De ondersteuning vindt plaats binnen een voor uw kind veilige omgeving. Wij begeleiden bij u thuis of op school.
  • Studium Zeeland wil snel en flexibel zijn, de ondersteuning start indien mogelijk bij ons binnen 2 weken.
  • Mensen binnen de organisatie hebben een passie voor individuele begeleiding. Dat houdt in dat we persoonlijke aandacht en individueel maatwerk belangrijk vinden.
  • Ieder kind is uniek! We schrijven een plan op maat, afgestemd op het kind, met al zijn kwaliteiten en uitdagingen.
  • We gaan juist uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen/jongeren i.p.v. de onmogelijkheden.
  • We werken eraan om het kind meer zelfvertrouwen te geven.
  • Afhankelijk van uw budget spreken we een kort- of langlopend traject af.
  • Ieder kind is uniek. Daarom schrijven wij voor ieder kind een plan op maat. Geen kind met bv. ADHD, ADD, autisme, PDD-NOS of bijvoorbeeld met  rekenproblemen, leesproblemen, spellingsproblemen, dyslexie of bv. dyscalculie is immers hetzelfde.
  • Contact met de ouders/verzorgers is van groot belang. D.m.v. regelmatige evaluaties proberen we kwaliteit te waarborgen en duidelijkheid te verschaffen. Heldere en open communicatie staat hierbij voorop.
  • De zorg die Studium Zeeland biedt kan ook in de schoolvakantie plaats vinden, de tijden en dagen gaan in overleg met u en de begeleider.