Leerproblemen

Werken aan leerpoblemen: U kunt bij ons een beroep doen op gediplomeerde remedial teachers. Zij bieden o.a. ondersteuning op het gebied van:

 • Lees- en spellingsproblemen
 • Rekenproblematiek
 • Dyslexie of Dyscalculie
 • Wiskunde en exacte vakken op VO niveau
 • Onderzoek m.b.t. leerachterstanden
 • Concentratieproblemen
 • Het leren structureren en inplannen van huiswerk
 • Ondersteuning bij woordjes leren, samenvatten en mindmappen
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Faalangst
 • De overgang naar het voortgezet onderwijs

 

Remedial teaching wordt zowel aan kinderen/jongeren op het basis- als voortgezet onderwijs aangeboden.

Voor een actueel overzicht van de tarieven kunt u op onze website kijken onder het kopje tarieven. De tarieven die daar vermeld zijn, zijn richtprijzen. Ook onze diensten en aanpak worden op de site toegelicht.