Wanneer er ondersteuning nodig is voor een jeugdige of een jong-volwassene in verband met zorgen over gedrag en/of ontwikkeling, en u zoekt als verwijzer passende hulp, dan kunt u bij Studium Zeeland jeugdhulp en WMO hulp inzetten voor:

Van weinig zorg naar meer, van goedkoop naar duurder product. Dit alles in onderling overleg en na afstemming met elkaar. uitgangspunt voor de zorg is, we beiden passende hulp, stemmen af wat nodig is en netwerken met anderen die nodig zijn, zowel informeel als formeel. Soms is de hulp kortdurend, soms langduriger, afhankelijk van wat nodig is en wat met het gezin en de verwijzers afgesproken is.

De wachttijd bedraagt door de stijging in hulpvragen afhankelijk van de vraag en afspraakmogelijkheden momenteel 0 tot 13 weken vanaf aanmelding tot intake en start.

Gecontracteerde productcodes in Zeeland: 45A04 (gezinsgericht), 45A63 (kind-eigenproblematiek) , 45A48 (duurzame ondersteuning) en 49B02 (casusregie).

De WMO zorg wordt uitgevoerd onder lidmaatschap van de CKZ, de coƶperatie kleinschalige zorgaanbieders in Zeeland. We bieden zowel reguliere als specialistische ambulante begeleiding in alle Zeeuwse gemeentes.