Voor verwijzers jeugdhulp

Wanneer er ondersteuning nodig is voor een jeugdige in verband met zorgen over gedrag en/of ontwikkeling, en u zoekt als verwijzer passende hulp, dan kunt u bij Studium Zeeland jeugdhulp inzetten voor:

  • de jongere alleen thuis of op school
  • voor jongeren met of zonder (vermoeden van) diagnose
  • voor de jongeren i.c.m. de andere gezinsleden,
  • bij uitval op 1 of op meerdere gebieden in de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Van weinig zorg naar meer, van goedkoop naar duurder product. Dit alles in onderling overleg en na afstemming met elkaar. uitgangspunt voor de zorg is, we beiden passende hulp, stemmen af wat nodig is en netwerken met anderen die nodig zijn, zowel informeel als formeel. Soms is de hulp kortdurend, soms langduriger, afhankelijk van wat nodig is en wat met het gezin en de verwijzers afgesproken is.

De wachttijd bedraagt door de stijging in hulpvragen afhankelijk van de vraag en afspraakmogelijkheden momenteel 0 tot 13 weken vanaf aanmelding tot intake en start.