Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Welke gevolgen heeft dyslexie?

Het niet snel technisch kunnen lezen en spellen heeft ernstige gevolgen in deze ’talige’ maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven moet worden.

 Belangrijkste gevolgen

De belangrijkste gevolgen van dyslexie voor een kind zijn:

Vooroordelen

Voor alle duidelijkheid: dyslexie is beslist geen luiheid van kinderen, geen gebrek aan intelligentie en geen modeziekte die bedacht wordt door veeleisende ouders. Ook is dyslexie geen speciale gave. Al kunnen kinderen met dyslexie net als andere kinderen wel talenten hebben op andere gebieden. Het is dan de kunst die talenten een kans te geven.

Onzichtbare handicap

Dyslexie heeft niet alleen gevolgen voor het leren van de talen, maar ook voor vakken waar veel lezen bij te pas komt. Leerlingen met dyslexie moeten daar, in vergelijking met hun klasgenoten met eenzelfde intelligentie, onevenredig veel energie in steken. Het is daarom van belang bij alle vakken rekening te houden de lees- en spellingsproblemen en niet alleen bij de taalvakken en zoveel mogelijk compenserende maatregelen te treffen.

De gevolgen van dyslexie spelen niet alleen op school, maar ook tijdens een studie of beroepsopleiding en later op de werkvloer. In de huidige maatschappij is dyslexie dan ook een serieuze handicap/belemmering.

Bron: Oudervereniging Balans, landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

Hebt u sig wel uns probirren foor te stellen dad u op u buurroo un fellutju papur font met urop heel feel letturs. En dad ju dan sav dengken: mad moed ik ur mee? Dad hep ik altijt. Sgool is best wel luk. Mar die leturs die plaagen mu so. Ik doe egt mun best. Lesen vint ik niet so luk mir. Maar ik ben neit bom hoor. Ik hep disleksie!

Ondersteuning dyslexie door onze remedial teachers

Studium Zeeland begeleidt kinderen/jongeren met dyslexie. De begeleider geeft ouders tips en coach de leerkracht op school indien wenselijk.
Door professionele begeleiding kun je vooruitgang boeken op het gebied van technisch lezen en spelling. Studium Zeeland begeleidt de kinderen/jongeren op een manier die aansluit bij hun leerstijl. Handelings gericht noemen we dat.

Het ene kind is meer visueel ingesteld, het andere kind auditief. Het ene kind werkt graag met de computer en het andere kind juist weer niet. Binnen Studium Zeeland werken leesspecialisten die weten wat ze doen. Zij herkennen de problematiek die dyslexie met zich meebrengt en weten hier goed op in te spelen. De begeleiders gebruiken o.a. de uitgangspunten van Masterplan dyslexie. Daarnaast hebben wij verschillende soorten oefentechnieken. Dit op het gebied van lezen maar ook spelling. Omdat ieder kind uniek is wordt er altijd een plan ‘op maat’ geschreven. Een belangrijk punt van de behandeling is het leesplezier terug brengen indien deze niet meer aanwezig is.