Wat is dyscalculie?

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).

Deze definitie van dyscalculie geeft net als bij dyslexie een beschrijving van de problemen en noemt geen oorzaken of verklaringen.

In de eerste jaren van het basisonderwijs worden de basisvaardigheden van het rekenen intensief geoefend met het doel ze te automatiseren. Een leerling weet dan dat 5 plus 4 negen is en stapt moeiteloos over naar 15 plus 4 of 15 plus 14. Hetzelfde geldt voor eenvoudige aftrek-, vermenigvuldig- en deelsommen. Deze vaardigheden zitten dan opgeslagen in het lange-termijngeheugen en worden daar zo nodig zonder enige moeite (automatisch) uit naar boven gehaald. Er hoeft dan geen energie besteed te worden om eenvoudige sommen en onderdelen van bewerkingen uit te rekenen. Dat is handig, want een kind kan van opgeslagen kennis gebruik maken als de rekenopgaven ingewikkelder worden. Kinderen met dyscalculie slagen er niet in zich deze rekenvaardigheden vlot eigen te maken. Er is bij hen sprake van een beperkte ‘rekengeschiktheid’ in vergelijking met wat ze kunnen begrijpen van rekenen/wiskunde.

Bron: Oudervereniging Balans, landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

Ondersteuning dyscalculie door onze remedial teacher

Kinderen met dyscalculie tobben al jaren met rekenproblemen. Gelukkig is er sinds 2011 ook een dyscalculie verklaring. Een verklaring waar in staat dat de rekenproblemen die het kind heeft erg hardnekkig zijn te noemen en zonder deskundige ondersteuning moeilijk is aan te pakken.

De remedial teacher van Studium Zeeland heeft ervaring in het ondersteunen van kinderen met ernstige rekenproblemen. Ook merken zij vaak dat de kinderen met dyscalculie een afkeer hebben gekregen tegen het rekenen.
Zij proberen bij de kinderen het rekenplezier terug te brengen, haalbare doelen te stellen en het nut van rekenen, mocht dit ontbreken, in te doen laten zien.

Studium Zeeland ondersteunt de kinderen en jongeren thuis of op school, in een veilige omgeving.