Een complex getraumatiseerd kind worstelt vaak met onderontwikkelde cognitieve vaardigheden. Doordat een kind vast zit in de overlevingsmodus (reptielenbrein) en alleen maar bezig is te overleven in een wereld die voor hem onveilig voelt, komt maar weinig informatie door richting de hoger gelegen delen van het brein. Het denkbrein (neo-cortex) komt hierdoor onvoldoende tot ontwikkeling. Het kind heeft dan moeite met de zogenaamde hogere denkprocessen of ook wel executieve functies genoemd. Hechting en trauma beïnvloeden het executief functioneren. We brengen deze factoren zo nodig in kaart.

Welbevinden en veiligheid zijn hele belangrijke voorwaarden voor het executief functioneren en verdient vanuit Studium aandacht en inzet voor de jeugdige en de jong-volwassene.