Gedragsproblematiek

U kunt bij Studium Zeeland ondersteuning aanvragen op het gebied van gedragsproblemen:

 • het leren regelen van dagelijkse bezigheden (kamer opruimen, zakgeld beheren, persoonlijke routine en verzorging etc)
 • het leren aangaan en onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten thuis, op school of op de club
 • het regelen en plannen van huiswerk
 • het vergroten van zelfvertrouwen en verminderen van faalangst
 • het leren controleren van impulsieve gedachtes
 • gedragsproblemen
 • het omgaan met emoties
 • weerbaarheid
 • het maken van de overstap naar het voortgezet onderwijs
 • het leren vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kinderen en jongeren
 • het executief functioneren, dat zijn de vaardigheden om persoonlijke taken en verantwoordelijkheden passend bij de leeftijd te kunnen regelen, organiseren en uitvoeren, zie https://www.studiumzeeland.nl/executieve-functies-breinfuncties/.

 

De persoonlijk begeleider die jou of uw kind komt ondersteunen is een ervaren professional die vanuit jou kijkt en daarna aan de slag gaat. Ook de vraag, hoe kunt u als opvoeder bijvoorbeeld uw kind daarin begeleiden, bespreken we regelmatig met elkaar. De begeleiding wordt op maat aangeboden aan kinderen en jong-volwassenen. De begeleider maakt daarbij gebruik van passende theorieën en materialen (vanuit een positieve oplossingsgerichte benadering), afhankelijk van wat u/jij of uw kind nodig heeft.