OndersGedragsproblemen

U kunt bij Studium Zeeland ondersteuning aanvragen op het gebied van gedrag:

 • het leren regelen van dagelijkse bezigheden (kamer opruimen, zakgeld beheren, persoonlijke routine en verzorging etc)
 • het leren aangaan en onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten thuis, op school of op de club
 • het regelen en plannen van huiswerk
 • het vergroten van zelfvertrouwen en verminderen van faalangst
 • het leren controleren van impulsieve gedachtes
 • gedragsproblemen
 • het omgaan met emoties
 • weerbaarheid
 • het maken van de overstap naar het voortgezet onderwijs
 • het leren vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kinderen en jongeren
 • het executief functioneren, vaardigheden om persoonlijke taken en verantwoordelijkheden passend bij de leeftijd te kunnen regelen, organiseren en uitvoeren

 

De persoonlijk begeleider die uw kind komt ondersteunen is een ervaren professional die vanuit het kind kijkt en daarna aan de slag gaat. Ook de vraag, hoe kunt u als opvoeder uw kind daarin begeleiden, bespreken we regelmatig met elkaar. De begeleiding wordt op maat aangeboden. De begeleider maakt daarbij gebruik van passende theorieën en materialen, afhankelijk van wat uw kind nodig heeft.

lees verder over autisme:

meer informatie over AD(H)D:

lees verder over executieve functies: