Wat is beelddenken?

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Een beelddenker ziet in een oogopslag het geheel. Alle informatie komt gelijktijdig binnen.
Beelddenken is ruimtelijk denken. Daardoor overziet een beelddenker snel het geheel en kan hij vlot een oplossing bedenken.
Het onder woorden brengen van die oplossing is alleen lastig.

Beelddenken en school
Kinderen die beelddenken kunnen problemen krijgen op school op het gebied van: taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Ze krijgen de informatie op een andere manier binnen en verwerken deze dan ook anders dan niet-beelddenkers.
Daar staat tegenover dat beelddenkers inventief zijn: door hun manier van denken kunnen ze dingen snel overzien en oplossen.

Voorbeeld: Als u een jonge beelddenker het cijfer 4 laat zien en vraagt wat er staat, dan kunt u als antwoord krijgen: een bootje!

Beelddenkers gebruiken alle zintuigen
Ons onderwijssysteem is verbaal en op volgorde ingesteld. Beelddenkers verwerken de informatie met al hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen, ruiken en voelen. Alleen op deze manier zijn zij in staat een beeld te vormen van de aangeboden leerstof. Dit moeten ze dan ook nog verwerken en onthouden. Dat kost veel tijd.

Het visuele leersysteem
De manier van lesgeven op de basisschool is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken: de leerkracht vertelt en het kind luistert. Beelddenkers willen liever zien en doen. Daar ligt dus ruimte voor de leerkracht om het beste te halen uit de beelddenkers in de klas! Met een computer bijvoorbeeld kan een beelddenker aan de slag met leermateriaal wat bij zijn leerstijl past.

 

Kenmerken van een beelddenker

Een paar algemene kenmerken van jonge beelddenkers:

 

Bij een beelddenker kunt u denken aan de volgende kenmerken: