Kenmerken van autisme

 

Met autisme bedoelen we de diagnose: Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme begeleiding: bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee.

Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analystisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

De meeste mensen zien de wereld als een film maar mensen met autisme zien de wereld eerder als een stapel losse foto’s, zij zien minder samenhang. Hierdoor kost het hen veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt. Ook snappen zij vaak niet goed wat andere mensen bedoelen of voelen. Autisme begeleiding bij Studium Zeeland richt zich ook op het bevorderen van sociale interacties.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Elke dag opnieuw.

Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen een behoorlijk zelfstandig  leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme.

Hoe ervaart een kind autisme?

‘Autisme is een andere manier van denken’. Het is onzichtbaar maar heeft invloed op het kunnen begrijpen wat een ander denkt en voelt, op het bedenken hoe iets zal gaan en op communicatie. Autisme kan betekenen dat je kind moeite heeft met onverwachte situaties en problemen ervaart met informatie die via de zintuigen (geur, tast, reuk, zicht, gehoor) binnenkomt. Het kan hier extra gevoelig voor zijn, of juist helemaal niet.

Je kind kan zich soms zo overladen voelen door alles wat er op een (school)dag gebeurt, dat het overprikkeld raakt en even niet meer kan functioneren. Het kan dan misschien erg boos reageren, of zich juist extreem terugtrekken.

Sterke kanten

Autisme kan lastig kan zijn, maar er zijn ook dingen waar kinderen met autisme juist heel goed in kunnen zijn, zoals een scherp oog voor detail, technisch inzicht, eerlijk zijn, goed aan de regels kunnen houden of heel veel weten van een bepaald onderwerp.

Er is wat aan de hand

Meestal merken ouders al op jonge leeftijd dat hun kind anders is. Als je kind naar de basisschool gaat, wordt vaak pas echt duidelijk dat je kind zich anders ontwikkelt. Ook de meester of juf merkt op dat je kind bijvoorbeeld weinig met anderen kinderen speelt. Als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind is het belangrijk dit te bespreken op school. Ook kun je een gesprek aanvragen met de schoolarts, de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als het nodig is, kunnen zij doorverwijzen voor verder onderzoek en begeleiding van je kind.

Bron: NVA, Nederlandse vereniging voor autisme
https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/