Inleiding privacystatement

Alle bij Studium Zeeland in dienst zijnde personen hebben zich geconformeerd aan de regels genoemd in
de procedure Verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het daarbij horend CKZ Privacyregelement. De AVG wetgeving bepaalt dat wij daar transparant in zijn.

Waarbij geldt dat:

Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt in overeenstemming
met de regels genoemd in dit privacystatement.

Persoonsgegevens worden door verantwoordelijke enkel voor omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden verzameld.

Bedrijfsomschrijving

Studium Zeeland biedt hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen op het gebied van ontwikkelen in leren en gedrag. Wij ondersteunen de cliënten 1 op 1, in samenwerking met ouders/verzorgers en andere belangrijke personen uit het netwerk van onze cliënten.

Onze contactgegevens zijn:

Deestraat 3

4458 AJ ‘s-Heer Arendskerke

06-20453944

www.studiumzeeland.nl

kvk 60988940

AGB 98099677

Doel gegevens

Studium Zeeland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor zover nodig: contactgegevens, gegevens aangaande gezondheid, financiële gegevens, gegevens van gezinsleden,  beschikkingsnummer jeugdhulp/WMO en Burgerservicenummer (BSN).

Studium Zeeland verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, ambulante begeleidingsdiensten bij u af te leveren, het aanmaken van een papieren en digitaal zorgdossier, voor archivering van de zorgdocumenten en het afhandelen van uw betaling en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bij het verwerken van gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Ontvangers gegevens

De directie en medewerkers (inclusief freelancers) ontvangen en verwerken uw persoonsgegevens, echter niet meer dan strikt noodzakelijk. Als u het contactformulier via de website invult, komen deze gegevens ook terecht  op de mailserver van transip.

Delen van gegevens

Studium Zeeland deelt  persoonsgegevens van cliënten met verschillende derden enkel als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of als de cliënt ons hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Met alle anderen die persoons gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Opslag periode

De wettelijke bewaartermijn van een zorgdossier (personalia, zorgplan / evaluatie, rapportage) is 20 jaar startend vanaf de einddatum zorg. Voor minderjarigen die psychosociaal therapie ontvangen, gaat de bewaartermijn van 20 jaar in na hun 18e verjaardag.
(Digitale) facturen bewaren we 7 jaar, we volgen daarbij wettelijke bewaartermijn vanuit de belastingdienst.
Intake gegevens die niet hebben geleid tot het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst worden vernietigd zodra bekend is dat de zorg niet zal starten.

Rechten

De cliënten van Studium Zeeland en/of haar wettelijk vertegenwoordiger hebben:

Dit kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht. Daartoe doet u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens via de email op info@studiumzeeland.nl

Verplichte gegevens

De data die u verplicht moet invullen op het contactformulier op de website zijn om een dienst aan te kunnen bieden. Deze zijn gemarkeerd met een ‘*verplicht’ tag. Studium Zeeland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging

De website beschikt over het SSL certificaat. Apparaten, documenten en software zijn vergrendeld door het gebruik van een goed wachtwoord. Voor het opslaan van persoonsgegevens gebruiken we tweestapsverificatie. Papieren document zijn opgeslagen in vergrendelde kasten in afgesloten en beveiligde ruimtes.

Cookiebeleid

De website van Studium Zeeland maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Uw persoonsgegevens worden hier niet voor gebruikt.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Wanneer Studium Zeeland een datalek moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens doen we dat via het meldloket datalekken.