tarieven

Tarieven Studium Zeeland

Studium Zeeland hanteert de volgende tarieven (prijspeil 2022):
 
Intakegesprek € 50,00
Uurtarief* begeleider/remedial teacher, contactmomenten € 60,00

*Onder een uurtarief wordt verstaan: 50 minuten individuele begeleiding (en oudergesprekken en gesprekken met het netwerk/instanties) en 10 minuten voorbereidingstijd/evaluatie tijd voor de begeleider/remedial teacher. In dit uurtarief zit ook het schrijven van een behandelplan of zorgplan, tussenevaluaties en eindevaluaties. Hier worden dus geen extra kosten voor in rekening gebracht.  Onze tarieven zijn conform het adviestarief LBRT (landelijke beroepsvereniging remedial teachers) en het CIZ (PGB).

Wat de reiskosten betreft, vragen wij een km vergoeding van € 0,19 per km.

Cliënten met een PGB  wordt geadviseerd om een offerte aan te vragen omdat het hier vaak gaat over meerdere uren zorg inkoop per week. Prijsstelling kan in dat geval in overleg gaan.

Cliënten met een doorverwijzing van de gemeente of de huisarts in het geval van jeugdzorg ontvangen direct vergoede zorg.