Tarieven Studium Zeeland

Studium Zeeland hanteert de volgende tarieven (prijspeil 2023):
 
Intakegesprek € 50,00

Uurtarief* begeleider/remedial teacher, contactmomenten

Uurtarief** psychosociaal therapie

€ 62,50

€ 80,00

*Onder het uurtarief begeleider/remedial teacher wordt verstaan: 50 minuten individuele begeleiding (en oudergesprekken en gesprekken met het netwerk/instanties) en 10 minuten voorbereidingstijd/evaluatie tijd voor de begeleider/remedial teacher. In dit uurtarief zit ook het schrijven van een behandelplan of zorgplan, tussenevaluaties en eindevaluaties. Hier worden dus geen extra kosten voor in rekening gebracht.  Onze tarieven zijn conform het adviestarief LBRT (landelijke beroepsvereniging remedial teachers) en het CIZ (PGB).

**Onder het uurtarief psychosociaal therapie wordt verstaan een uur consult.

zie voor verdere toelichting rondom psychosociaal therapie: https://www.studiumzeeland.nl/tarieven-en-vergoedingen/

Wat de reiskosten betreft, vragen wij een km vergoeding van € 0,21 per km indien van toepassing.

Cliënten met een doorverwijzing van de gemeente of de huisarts in het geval van jeugdzorg ontvangen direct vergoede zorg.