Kenmerken van AD(H)D

Tussen kinderen met AD(H)D bestaan net zoveel verschillen als tussen ‘gewone’ kinderen. Kinderen met AD(H)D verschillen ook in mate van ADHD-gedrag. Ze zijn dus niet altijd en ook niet allemáál even druk, impulsief of ongeconcentreerd. Bij kinderen met ADD zijn vooral de hyperactiviteit en de impulsiviteit minder zichtbaar.

Jonge kinderen met ADHD vallen vooral op omdat zij:

Moeilijk stil kunnen blijven zitten

Snel zijn afgeleid

Moeilijk op hun beurt kunnen wachten

Van de ene activiteit naar de andere hollen

Niet rustig kunnen spelen

Overdreven veel praten

Anderen in de rede vallen

Niet luisteren naar wat anderen zeggen

Zich vaak in gevaarlijke situaties storten

Moeilijk instructies kunnen volgen

Anders reageren op straf en beloning

Veel kwijtraken of vaak iets verliezen

Moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten

Zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden

Kinderen met ADD (van het overwegend onoplettende type) vallen op omdat zij:

Dromerig zijn

Passief lijken

Teruggetrokken zijn

Ongeorganiseerd en vergeetachtig zijn

Niet lijken te luisteren

Vaak dingen kwijt zijn

Gemakkelijk afgeleid worden

Moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas

Aandachtfuncties

Aandacht wordt in onze hersenen opgewekt door prikkels die door de zintuigen (ogen, oren etc.) uit de buitenwereld worden opgenomen. Om deze prikkels op een juiste manier in de hersenen te kunnen verwerken is aandacht nodig.

• aandacht om gericht informatie op te nemen
• aandacht om een selectie te maken tussen belangrijke en onbelangrijke prikkels
• aandacht om de informatieopname vol te houden en
• aandacht om vervolgens een reactie voor te bereiden en uit te voeren.

Een kind met ADD kan problemen hebben met één van deze aandachtsfuncties, maar heeft vaker te maken met meerdere aandachtsproblemen tegelijkertijd.

Regelfuncties

Naast de problemen met de aandacht wordt er bij ADD ook een stoornis verondersteld in de regelfuncties (executieve functies) van de hersenen. Deze worden gebruikt om de informatieverwerking te coördineren en organiseren. Ze zijn belangrijk voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. ADD is in feite een stoornis in de functies van aandacht, concentratie en gedragsuitvoering.

Bron: https://balansdigitaal.nl