Werken aan leerpoblemen: U kunt bij ons een beroep doen op onze gediplomeerde remedial teacher.

remedial teaching en huiswerkbegeleiding

U als ouder of als school/leerkracht vermoedt dat uw kind of leerling een bepaalde leerachterstand of gedragsbeperking heeft.
Maar u komt ook tot de ontdekking dat u de tools, ‘know-how’ of gewoonweg de tijd  niet heeft om uw kind of leerling optimaal te voorzien in zijn onderwijsbehoeftes.
Logisch, de meeste groepen worden groter, de leerproblematiek en individuele gedragsproblematiek binnen de klas neemt ook toe.
Ook omdat er tegenwoordig steeds beter naar kinderen wordt gekeken. Er worden meer diagnoses gesteld en in het kader van het passend onderwijs moet de leerkracht al deze leerlingen blijven voorzien in hun onderwijsbehoefes.

Ons multidiscilinaire team kan meedenken. Wij hebben de kennis in huis en de ervaring om er samen met u als ouder en uw kind (en anderen die zouden kunnen meehelpen) er samen tegenaan te gaan!
Studium Zeeland biedt pedagogisch didactische ondersteuning op het gebied van:

Al onze ondersteuningsvormen worden volledig afgestemd op de hulpvraag van de leerkracht en de individuele leerling. Remedial teaching valt niet onder de vergoedingen van de jeugdwet, u betaalt hiervoor de particuliere tarieven. Als u vragen hebt over de tarieven of eventuele vergoeding, neemt u dan contact met ons op.

‘Een ander naar zijn beste krachten te helpen, is de hoogste taak’

Sophocles
Grieks dichter496 v.C. – 406 v.C.