Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria Studium Zeeland

Studium Zeeland Zorg is een laagdrempelige en kleinschalige organisatie met korte lijnen en een open structuur. De zorg die wij bieden aan kinderen, jongeren of jong-volwassenen kenmerkt zich door individuele aandacht en zorg op maat. Onze gekwalificeerde medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor onze doelgroep. Dat wil zeggen dat wij bepaalde cliënten helaas niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven zijn:

 • Cliënten die kampen met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.
 • Cliënten die lijden onder ernstige psychiatrische problematiek waarvoor behandeling nodig is in een kliniek of ziekenhuis.
 • Cliënten die lijden onder ernstige verslavingsproblematiek, of verslavingsproblematiek waar de cliënt niet bereid is aan te werken.
 • Cliënten die kampen met sterke zelfdodingsneigingen.
 • Cliënten die zich blijvend bezighouden met criminele activiteiten.
 • Cliënten die ernstig psychotisch zijn.
 • Cliënten die kampen met agressieproblematiek, die een bedreiging vormt of zou kunnen vormen voor de veiligheid van onze medewerkers of dusdanig in de weg staat voor een in potentie succesvolle begeleiding.
 • Cliënten die ouder zijn dan 23 jaar en jonger dan 4 jaar.
 • De cliënt heeft 24-uurs (continue) zorg nodig.
 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) is niet mogelijk.
 • Cliënten die meer begeleiding nodig hebben dan wij kunnen bieden, raden we aan bij een andere hulpverleningsinstantie aan te kloppen. Wij doen er alles aan om ook in die situatie zorgvraag en hulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen door te verwijzen naar instanties binnen ons netwerk.