Voor verwijzers jeugdhulp

Wanneer er ondersteuning nodig is voor een jeugdige in verband met zorgen over gedrag en/of ontwikkeling, en u zoekt als verwijzer passende hulp, dan kunt u bij Studium Zeeland jeugdhulp inzetten voor:

  • de jongere alleen, 1 op 1 thuis of op school/stage op werk;
  • voor jongeren met of zonder (vermoeden van) diagnose;
  • voor de jongeren in verhouding tot de andere gezinsleden met of zonder vermoeden van diagnoses;
  • voor de ondersteuning van ouders/verzorgers hoe om te gaan met de jeugdige;
  • bij uitval op 1 of op meerdere gebieden in de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling.

 

Er kan opbouw zijn van weinig zorg naar meer, van goedkoop naar duurder product. Dit alles in onderling overleg en na afstemming met elkaar. Uitgangspunt voor de zorg is, we bieden passende hulp, stemmen af wat nodig is en netwerken met anderen die nodig zijn, zowel informeel als formeel. Soms is de hulp kortdurend, soms langduriger, afhankelijk van wat nodig is en wat met het gezin en de verwijzers en financiers is afgesproken.

De wachttijd op dit moment bedraagt 0 tot 3 weken vanaf aanmelding tot intake en start.