PGB en individuele begeleiding

Ondersteunende individuele begeleiding

Bij Studium Zeeland krijgen wij soms de vraag welke ondersteuningsvormen gefinancierd mogen worden vanuit het PGB. De volgende regels gelden daarbij:

Bij leeftijd tot 18 jaar:

  • Uw kind (tot 18 jaar) heeft een indicatie voor zorg vanuit de Jeugdwet.
  • Ouders/ verzorgers van het kind moeten aan de gemeente kunnen uitleggen waarom zorg in natura (ZIN) niet geschikt is voor het kind.
  • Het kind is jonger dan 18 jaar.
  • Voor het kind wordt alleen zorg ingekocht die cliëntgericht en veilig is.
  • De gemeente kent het kind een individuele voorziening toe.
  • Ouders/ verzorgers van het kind zijn in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger)

Voor volwassenen vanaf 18 jaar:

  • U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wmo, ivm de leeftijd vanaf 18 jaar
  • U moet aan de gemeente kunnen uitleggen waarom zorg in natura (ZIN) niet geschikt voor u is.
  • U bent in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dit houdt in: contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, controleren of afspraken met zorgverleners worden nagekomen, et cetera.
  • U gebruikt het pgb alleen om ‘doeltreffende’ ondersteuning in te kopen. Doeltreffende ondersteuning zijn vormen van ondersteuning die ervoor zorgen dat u zelfstandiger kunt leven. De ondersteuning dient tevens cliëntgericht en veilig te zijn.