PGB en individuele begeleiding

Ondersteunende individuele begeleiding

Bij Studium Zeeland krijgen wij vaak de vraag welke ondersteuningsvormen gefinancierd mogen worden vanuit het PGB.
Studium Zeeland hanteert hierbij de richtlijnen vanuit het CIZ, het zorgkantoor.
Hieronder ziet u een overzicht van welke ondersteuningsvormen u mag financieren vanuit het PGB.

(bron CIZ, januari 2014)

Van begeleiding is sprake als het doel van de zorg is gericht op bevordering, behoud en compensatie van de zelfredzaamheid. Het gaat niet om het bevorderen van de zelfredzaamheid door het aanleren van vaardigheden, maar om het in praktische zin ondersteunen en sturen van de client, zodat hij in staat is om met zijn beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie:
  •   Hulp bij initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, besluiten nemen en gevolgen daarvan wegen.
  •  Hulp bij het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk ,inkomen, iets kopen/ betalen, het stimuleren tot en voorbereiden van een gesprek met dit
  • type instanties (dit betreft niet het meegaan naar- aanwezig zijn bij het gesprek).
Deze activiteit richt zich met name op de beperkingen en stoornissen in de sociale redzaamheid en het psychisch functioneren, op oriëntatiestoornissen:
• Hulp bij plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten.
• Hulp bij het initiëren of compenseren van op/bijstellen van dag/weekplanning; dagelijkse routine.
• Inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten.
• Hulp bij zich aan regels, afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag.
Het ondersteunen bij praktische vaardigheden/ handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid
•Hulp bij uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten, of bij oplossen van praktische problemen die
buitende dagelijkse routine vallen.
• Hulp bij het beheren van (huishoud)geld.
• Hulp bij de administratie (alleen in de zin van oefenen).
Het bieden van toezicht.
•Oefenen door de verzekerde zelf: oefenen met vaardigheden, stimuleren van wenselijk gedrag, inslijpen van gewenst gedrag.