Studium Zeeland biedt in Zeeland individuele begeleiding  (jeugd en WMO) die door de gemeenten vergoed wordt.

.

Dit  wordt ZIN genoemd, ofwel Zorg in Natura. Studium Zeeland heeft daarvoor contracten afgesloten met de gemeentes. Zowel voor kinderen als voor jongeren tot 23.

Dit betekent voor u dat u geen bedragen zelf hoeft te betalen en ook geen budget zelf hoeft te beheren. De gemeente stelt na een gesprek vast of en welke zorg en begeleiding er nodig is. De gemeente draagt Studium Zeeland bijvoorbeeld voor als mogelijke zorgaanbieder passend bij uw situatie en vraag, of u noemt ons zelf.

Vanaf 18 jaar is er wel een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK int deze. Op de website https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp staat een rekenhulp waarmee u een inschatting kunt maken hoe hoog dit bedrag ongeveer zal zijn.

Psychosociaal therapie kan soms uit de aanvullende ziektekostenverzekering worden betaald.

Klikt u op de button Contact, dan nemen wij contact met u op voor verdere informatie.