Psychosociaal therapie

Onderstaande beschrijving is van het NVPA.

Dit is de beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen waar Carla van Rekum (therapeut) bij is aangesloten.

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken. Dat doen we op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

Het kenmerk van psychosociale therapie is breed en cliƫntgericht. Het omvat het leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.
In de therapie stellen we de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst.

Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.