Intake en aanmelding

  1. Na de aanmelding bijvoorbeeld via de website of email volgt er telefonisch een gratis kennismakingsgesprek.
  2. Er wordt contact met u opgenomen voor een intakegesprek met de begeleider die uw zoon of dochter gaat ondersteunen. Tijdens dit intakegesprek wordt besproken waar uw zoon of dochter tegenaan loopt. Is er misschien b.v. sprake van autisme, AD(H)D of dyslexie? Of zijn er leerproblemen op het gebied van spelling, lezen of rekenen? Maar juist ook: wat zijn de kwaliteiten en kansen van uw kind?
  3. Hierna wordt er een begeleidingsplan opgesteld binnen 6 weken na start van de jeugdhulp. Dit plan is de basis voor de verdere begeleiding. Dit plan is ‘op maat’ geschreven.
  4. U ontvangt in tweevoud een Studium Zeeland-overeenkomst. Het origineel dient ondertekend retour gezonden te worden naar het correspondentieadres te ‘s-Heer Arendskerke, in de bijgevoegde gefrankeerde envelop. Op de achterzijde staan de algemene voorwaarden.
  5. Na ontvangst van deze getekende overeenkomst starten we de begeleiding.
  6. Elk half jaar vindt er een evaluatie plaats. Of eerder, als dat van belang is, in samenspraak met ouders/verzorgers.