1. Na de aanmelding bijvoorbeeld via de website of email volgt er telefonisch en/of op locatie een gratis aanmeldgesprek. U vult het inschrijfformulier in.
  2. Er wordt na het aanmeldgesprek contact met u opgenomen voor een intakegesprek met de begeleider die u of uw zoon of dochter gaat ondersteunen. Tijdens dit intakegesprek wordt verder besproken waar uzelf of uw zoon of dochter tegenaan loopt. Is er misschien b.v. sprake van autisme, AD(H)D, problemen met executief functioneren of sociaal emotionele problemen? Of zijn er leerproblemen op het gebied van spelling, lezen of rekenen? Er kan sprake zijn van dyslexie of dyscalculie. Maar juist ook: wat zijn de kwaliteiten en kansen? Zo brengen we de helpende (steunende) factoren en de wensen voor de toekomst en hulpvragen in kaart. We bespreken de doelen en de volgende stappen door.
  3. U ontvangt in tweevoud een Studium Zeeland overeenkomst voor de dienstverlening. Het origineel dient ondertekend retour gezonden te worden naar het correspondentieadres te ‘s-Heer Arendskerke, in de bijgevoegde gefrankeerde envelop. Op de achterzijde staan de algemene voorwaarden.
  4. Na ontvangst van deze getekende overeenkomst starten we de begeleiding.
  5. Hierna wordt er een begeleidingsplan opgesteld binnen 6 weken na start van de hulp. Dit plan is de basis voor de verdere begeleiding. Dit plan is ‘op maat’ geschreven.
  6. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats, halfjaarlijks of jaarlijks. Of eerder, als dat van belang is, in samenspraak met ouders/verzorgers.