Scholen

Wij kunnen voor u als leerkracht of als school het volgende betekenen:

Onderzoek door onze psycholoog NIP:
Intelligentie onderzoek
Onderzoek executieve functies 
Onderzoek naar een gedragsstoornis
School advies

Ook biedt Studium Zeeland individuele ondersteuning (remedial teaching) aan.

Uw school is ambitieus en wil een Topschool zijn. Of u bent een ambitieuze leerkracht en u wilt zoveel mogelijk afstemmen op al de onderwijsbehoeftes van al uw leerlingen. In het kader van passend onderwijs wordt dit ook van u gevraagd.
Echter, alle leerlingen hebben hun eigen specifieke onderwijsbehoeftes. Om aan al die onderwijsbehoeftes tegemoet te komen ligt er een enorme uitdaging voor iedere leerkracht. Dit mede omdat er binnen de groepen steeds meer leerlingen zijn die een meer specifieke aanpak nodig hebben. Leerlingen met ADHD, ADD, autisme, PDD-NOS, Asperger, maar ook vaak hardnekkige leerproblemen op het gebied van lezen,reken, spelling of begrijpend lezen. Maar ook leerlingen met dyslexie en dyscalculie vragen extra aandacht en ondersteuning.
Het kan zijn dat u daarom soms vast loopt als leerkracht. Of beter gezegd dat uw leerling vast loopt.

Studium Zeeland heeft de expertise en ervaring om uw school of u als leerkracht  te ondersteunen. Wij bieden ondersteuning op basisscholen en voortgezet onderwijs scholen. Ons vertrekpunt is de feitelijke situatie van de school, klas, en/of kind. Onze werkwijze is volledig volgens de Zorgroute-1, de handelingsgerichte diagnostiek.
Met een multidisciplinair  team van jonge en hoogopgeleide professionals zorgen we dat uw ambities worden omgezet in resultaten.