Kwaliteitsmanagementcertificaat ISO 9001:2015

ISO 9001 2015. Het kwaliteitscertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 geeft aan dat Studium Zeeland voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

In 2020 heeft Studium Zeeland dit certificaat  behaald. Dit betekent dat Studium Zeeland:

  • – goed georganiseerd is
  • – zich houdt aan toepasselijke wet- en regelgeving
  • – cliënten centraal stelt
  • – continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • – betrouwbare resultaten presenteert
  • – voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing
Bij certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem  voldoet aan vooraf vastgestelde ISO-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. Dit is in dit geval KIWA. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Geldigheid
Als de certificerende instelling constateert dat de organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats en ieder jaar vindt er een tussenevaluatie plaats.