Onderzoek naar het gedrag van een leerling

De onderzoeksmogelijkheden zijn divers en afhankelijk van de specifieke hulpvraag.
U kunt hierbij o.a. denken aan onderzoek naar gedragsstoornissen als ADHD, ADD, autisme, PDD-NOS, Asperger etc.
Er kan specifiek gekeken worden naar de prestatie/motivatie voor schoolwerk, persoonlijkheidsfactoren, gedragskenmerken, sociale vaardigheden etc. Omdat ieder kind uniek is, is ook iedere aanpak uniek. Elke onderzoek begint dan ook met een intake gesprek met ouders en met de school om op basis van die gegevens tot een onderzoeksvraag en onderzoeksplan te komen.

Tijdens de nabespreking van het onderzoek worden alle punten besproken en daarna kunnen jullie als team aan de slag met het opstellen van een (nieuw) handelingsplan. Vier weken na de nabespreking heeft de psycholoog, kosteloos, telefonisch contact met school. In dat gesprek bespreken we hoe de handelingsadviezen van de psycholoog in de praktijk werken. Lopen jullie nog ergens tegen aan of willen jullie nog aanvullende sturing op een bepaald vlak en bereiken we met het nieuwe handelingsplan ook wat we willen bereiken?

 

Onderzoek executieve functies / schoolvaardigheden

Executieve functies zijn grofweg te omschrijven als schoolvaardigheden. Het omvat de cognitieve processen (vaardigheden) die nodig zijn om (school)taken uit te voeren, zoals taakgerichtheid, volgehouden aandacht, werktempo, plannen en organiseren en inhibitie. Steeds meer wordt duidelijk dat ook bij kinderen met bijvoorbeeld hyperactiviteits- of aandachtsmoeilijkheden er sprake is van een verstoorde ontwikkeling van de executieve functies. Op basis van de gegevens van het onderzoek naar executieve functies kunnen niet alleen kinderen met leermoeilijkheden, maar ook kinderen met gedragsmoeilijkheden een op maat gemaakt handelingsadvies krijgen om hun werkhouding en leerprestaties te verbeteren. De begeleiders van Studium Zeeland, mochten zij de ondersteuning op gaan pakken, werken in dit geval onder de supervisie van de psycholoog. Studium Zeeland biedt twee varianten van onderzoek aan: een uitgebreide en een verkorte versie.
De onderzoeken worden aangeboden in Zeeland, op Goeree-Overflakkee, in West Brabant en op Voorne-Putten.

 

Intelligentieonderzoek

Iedereen wil graag dat zijn of haar kind goed mee komt op school en lekker in zijn vel zit, helaas lukt dat niet altijd. Intelligentieonderzoek kan de basis vormen voor verdere begeleiding. School kan met de vraag kampen wat ze van een leerling kunnen vragen vanuit het vermoeden van over- of ondervraging. Maar ook ouders kunnen overgaan tot onderzoek omdat zij bijvoorbeeld thuis andere prestaties van hun kind zien dan op school. Behalve veranderde of achterblijvende leerprestaties kan een kind ook ander gedrag gaan vertonen. Makkelijker afgeleid zijn, opstandiger of juist meer teruggetrokken. Dit zijn allemaal vraagstukken die (deels) verklaard kunnen worden vanuit het cognitief functioneren van het kind. Op basis van een intakegesprek, testresultaten en een observatie wordt er een uitgebreide rapportage met handelingsgerichte adviezen op maat geschreven. Van daaruit kan de begeleiding vorm gegeven worden.
Het onderzoek kan plaats vinden in Zeeland, op Goeree-Overflakee, in West Brabant en op Voorne-Putten.

 

Onderwijs advies

Onderwijsadvies is een brede term met verschillende interpretatiemogelijkheden.
Onze interpretatie is heel letterlijk: het geven van handelingsgerichtadvies, zodat de betreffende leerling beter tot ontwikkeling en beter tot zijn recht kan komen, waarbij de leerkracht zo min mogelijk extra belast wordt.
Onze psycholoog geeft geen standaardadvies of een snel rapport, maar aandacht, maatwerk, handelingsgericht en toepasbaar. Zij richt zich niet sec op het diagnosticeren. Voor haar ligt daar niet het belang en daarbij levert het naar haar mening geen werkbare aanpak. Elk kind uit zijn ervaren moeilijkheden weer op een andere manier en dus is het van belang verder te kijken naar het individu en niet enkel naar de diagnose. De psycholoog richt haar blik verder. Wat heeft dit kind nodig om naar zijn kunnen te presteren? Dus niet wat heeft het kind, maar wat heeft het kind nodig? Niets is zo frustrerend om ergens je energie in te steken en niet hetzelfde rendement eruit te krijgen. Dit geldt voor zowel de leerling als de leerkracht.
Waar de psycholoog zich vooral op richt is het vlak van de executieve functies. Daar valt, voor zowel de leerling als de leerkracht, veel winst te behalen. Veel van de leermoeilijkheden zijn te herleiden tot tekortkomingen in de executieve functies. Denk hierbij aan volgehouden aandacht, taakinitiatie, gedragsinhibitie (onderdrukken impulsiviteit), planning, werkgeheugen, tempo en zo verder.
Door gericht in te spelen op deze tekortkomingen kun je een leerling sneller, directer en met minder interventies begeleiden. Dit betekent in de praktijk doorgaans dat de leerkracht met minder extra energie, toch een hoog rendement kan behalen. We weten dan immers precies aan welk deelgebied we meer aandacht moeten schenken.
Om de begeleiding en handelingsadviezen zo specifiek op te kunnen stellen, heeft het uitvoeren van onderzoek de voorkeur. Een onderzoek naar de executieve functies wordt standaard uitgevoerd met een intelligentieonderzoek en geeft op die manier een (zeer) uitgebreid beeld