Klachtenregelement

Studium Zeeland beschikt uiteraard over een klachtenregelement. Bij onverhoopte klachten over de voortgang van de begeleiding of bejegening kunt u altijd in eerste instantie terecht bij de begeleider die aan u of uw kind gekoppeld is. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directeur/eigenaar van Studium Zeeland. We proberen dan in onderling overleg te komen tot een voor alle partijen zo gunstig mogelijke oplossing. Indien ook dit niet het gewenste resultaat oplevert, kun u contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp Zeeland (zie homepage).

Indien van belang kunt u bij de klachtencommissie van de Coöperatie van Kleinschalige zorgverleners in Zeeland waar Studium Zeeland bij aangesloten is, een schriftelijke klacht indienen.

INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ DE ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE:

Stap 1: Beschrijf uw klacht in een brief, voorzien van datum en handtekening. Beschrijf in het kort wat er, wanneer is gebeurd. Geef aan welke
fouten er zijn gemaakt en door wie. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.
Stap 2: Stuur de brief naar de klachtencommissie. Gebruik het onderstaand adres. Informatie over de verdere procedure wordt u door de
klachtencommissie toegestuurd.
Stap 3: U ontvangt per post informatie over de verdere behandeling  van uw klacht.

POSTADRES:

CKZ KLACHTENCOMMISSIE
Postbus 96
4460 AB Goes

Het klachtenreglement van de onafhankelijke klachtencommissie ligt ter inzage op het kantoor van CKZ. Elke klacht wordt persoonlijk en in vertrouwen behandeld.