Gecertificeerde zorg

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat Studium Zeeland voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

In 2016 heeft Studium Zeeland, als onderdeel van de  CKZ dit koepelcertificaat opnieuw behaald. Dit bekent dat Studium Zeeland:
– goed georganiseerd is
– cliënten centraal stelt
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod
– betrouwbare resultaten presenteert
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing
Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van Studium Zeeland voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. Dit is in dit geval DNV-GL. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Geldigheid
Als de certificerende instelling constateert dat uw organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.