ADHD ADD

Kenmerken van AD(H)D Tussen kinderen met AD(H)D bestaan net zoveel verschillen als tussen ‘gewone’ kinderen. Kinderen met AD(H)D verschillen ook in mate van ADHD-gedrag. Ze zijn dus niet altijd en ook niet allemáál even druk, impulsief of ongeconcentreerd. Bij kinderen met ADD zijn vooral de hyperactiviteit en de impulsiviteit minder zichtbaar. Jonge kinderen met ADHD vallen vooral op omdat zij: Moeilijk stil kunnen blijven zitten Snel zijn afgeleid Moeilijk op hun beurt kunnen wachten Van de ene activiteit naar de andere hollen Niet rustig kunnen spelen Overdreven veel praten Anderen in de rede vallen Niet luisteren naar wat anderen zeggen Zich vaak in gevaarlijke situaties storten Moeilijk instructies kunnen volgen Anders reageren op straf en beloning Veel kwijtraken of vaak iets verliezen Moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten Zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden Kinderen met ADD (ADHD van het overwegend onoplettende type) vallen op omdat zij: Dromerig zijn Passief lijken Teruggetrokken zijn Ongeorganiseerd en vergeetachtig zijn Niet lijken te luisteren Vaak dingen kwijt zijn Gemakkelijk afgeleid worden Moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas Aandachtfuncties Aandacht wordt in onze hersenen opgewekt door prikkels die door de zintuigen (ogen, oren etc.) uit de buitenwereld worden opgenomen. Om deze prikkels op een juiste manier in de hersenen te kunnen verwerken is aandacht nodig. • aandacht om gericht informatie op te nemen • aandacht om een selectie te maken tussen belangrijke en onbelangrijke prikkels • aandacht om de informatieopname vol te houden en • aandacht om vervolgens een reactie voor te bereiden en uit te voeren. Een kind met ADD kan problemen hebben met één van deze aandachtfuncties, maar heeft vaker te maken met meerdere aandachtsproblemen tegelijkertijd. Regelfuncties Naast de problemen met de aandacht wordt er bij ADD ook een stoornis verondersteld in de regelfuncties (executieve functies) van de hersenen. Deze worden gebruikt om de informatieverwerking te coördineren en organiseren. Ze zijn belangrijk voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. ADD is in feite een stoornis in de functies van aandacht, concentratie en gedragsuitvoering. Bron: https://balansdigitaal.nl